Beskyttelse af personlige data.

Christinas Køreskole CVR Nr. 32818072
GDPR er en ny Europæisk persondatalov der er trådt i kraft den 25 maj 2018. Formålet med GDPR er at have de samme databeskyttelseslove i alle EU-medlems lande, og at give borgerne mere kontrol over, hvordan og hvornår deres data anvendes.
Selvom GDPR er en EU-forordning, er enhver virksomhed, der markedsføre varer eller tjenesteydelser til EU borgere, uanset hvor den er beliggende, omfattet af forordningen.
Christinas Køreskole vedkender sig det særlige ansvar, der hører med til at opbevarer personlige data på køreskoleeleverne.
Data:
Køreskolen opbevarer på forskellig vis flg. Data: navn, adresse, e-mail, telefon nummer, cpr nummer, betalingsoplysninger, lægeerklæring, status på køreuddannelsen, evt korrespondance mellem politi og elev, billede af evt opholdstilladelse samt kursusbeviser.
Dokumenter:
Ansøgning om kørekort, lektionsplan, tilmelding og øvrige dokumenter relateret til elevens køreuddannelse hos Christinas Køreskole, fremvises for en kommunal instans ifm. Godkendelse af elevens ansøgning, samt til politiet ifm afholdelse af elevens teori- og køreprøve, ansøgningen overdrages til politiet efter bestået praktisk prøve. Efterfølgende lagres betalingsoplysningerne i 5 år på eksternt dokumentlager i aflåst skab.
Inden endt køreuddannelse opbevares elevens dokumenter i aflåst skab, hvor kun jeg som ene kørelærer på køreskolen har adgang. De dage der er aftalt undervisning, er elevens dokumenter i bilen/teorilokalet. Efter endt undervisning, lægges dokumenterne i aflåst skab.
Lektionsplanen skal efter lovgivningen gemmes i 2 år. Den gemmes i aflåst skab, hvorefter den makuleres.
Ved afbrudt køreuddannelse udleveres ansøgning om kørekort og lektionsplanen til eleven.
Elektroniske Data:
Elevens navn og telefonnummer opbevares på kørelærerens telefon der er pinkode beskyttet, efter endt køreuddannelse slettes navn og telefonnummer på telefonen.