Priser

Lovpakken:

Lovpakken er en samlet pakke der giver dig det der som minimum kræves, for at gennemføre dit kørekort. Lovpakken indeholder følgende;

Ubegrænset teoriundervisning med flere evaluerende prøver.
– Manøvrebane (4 banelektioner )
– 16 kørelektioner på vej a. 45 min.
– Glatbanekursus på køreteknisk anlæg ( 4 banelektioner )                                       – Gebyrer til manøvrebane og glatbane.                                                                             Bil til en køreprøve                                                                                                                       

Pris for lovpakken Kr. 14.900,-

+ Prøvegebyr på kr. 1.170.-

       

  Udover lovpakken må der påregnes udgifter til:
  færdselsrelateret førstehjælpskursus                                                                                  og lægeerklæring.                                                                                

Betaling:

Kr. 8000,- betales inden anden teoriaften.
Kr. 6900,- betales ved den 8 kørelektion.                                                                                           Prøvegebyret skal du betale direkte via din e-boks
Evt. ekstra kørelektioner betales løbende efter hver 3 lektion, og alt skal være betalt inden køreprøven.

Teoribog kan lånes på køreskolen og afleveres efter bestået teoriprøve eller du kan vælge at købe den for Kr. 300.-

Udgifter udover lovpakken

Færdselsrelateret førstehjælpskursus ca. pris 700.- kr.

Lægeerklæring pris bestemmes af din egen læge.

Evt. ekstra

1 kørelektion a. 45 min. Kr. 650,-*
1 nyt prøvegebyr til politiet Kr. 1170,-*
Evt. ekstra bil til køreprøve Kr. 900,-*

Generhvervelse af kørekort. *
Teori, 3 kørelektioner og bil til prøve Kr. 3900.-*
Gebyr for generhvervelse Kr. 890.-*

Udeblivelse fra:

Kørelektion Kr. 650.- pr. lektion*
Kravlegård Kr. 1000.-*
Glatbane Kr. 1000.-*

Afbud:

Ved sygdom meldes afbud inden kl. 08.00
Ved afbud af anden årsag senest dagen før inden kl. 12.00

* Der tages forbehold for prisændringer..